دریافت نوبت

توجه

  • قابل توجه رانندگان محترم:

  • بعلت مشکل فنی در سامانه اینترنتی، تا اطلاع ثانوی جهت ثبت نوبت به پارکینگ منطقه دوغارون مراجعه فرمایید.